نوع ملکمساحت حداقل حداکثر
زیربنا حداقل حداکثر متر
محدوده
به منظور        
  • فروش
  • سایر مشخصات
  • امکانات
  • مناسب برای
مبلغ فروش حداقل    حداکثر   
مبلغ وام حداقل    حداکثر   
نوع سند دانگ
تراکم حاشیه  متر
حداقل سن بنا جهت
حداقل متراژ کوچه/خیابان آب
حداقل تعداد کل واحدها سرویس آشپزخانه
حداقل متراژ انبار برق
حداقل تعداد واگذاری وضعیت بنا
متراژ تجاری گاز
حداقل تعداد طبقه دیواره
تجاری تلفن
حداقل تعداد خواب

www.onlinemelk.com

مدیریت: فریدون

تلفن: 01913723153آدرس: نوشهر کمربندی ونوش روستای منوچهرکلا